Komitet Dialogu Społecznego KiG krytykuje „lex Czarnek”. „Pracownicy oświaty są jedną z najbardziej poszkodowanych grup”

„Sieć instytucji edukacyjnych i wychowawczych, jej jakość oraz dialog prowadzony między tymi podmiotami i na ich rzecz, stanowią krytyczną infrastrukturę społeczną. Bez niej nie może być mowy o zrównoważonym rozwoju. Dlatego z niepokojem patrzymy na projekt zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „– czytamy w stanowisku Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej.