Komitet Dialogu Społecznego KiG krytykuje „lex Czarnek”. „Pracownicy oświaty są jedną z najbardziej poszkodowanych grup”

„Sieć instytucji edukacyjnych i wychowawczych, jej jakość oraz dialog prowadzony między tymi podmiotami i na ich rzecz, stanowią krytyczną infrastrukturę społeczną. Bez niej nie może być mowy o zrównoważonym rozwoju. Dlatego z niepokojem patrzymy na projekt zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „– czytamy w stanowisku Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej.

W opinii Komitetu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw proponowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zawiera koncepcje o niezwykle dużym ciężarze gatunkowym.

„Trudno nie przyznać racji wielu środowiskom oświatowym, które upatrują w nim zasadniczych przeobrażeń ustroju szkolnego w Polsce. Odczytując proponowane zmiany w taki właśnie sposób, pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie zarówno wobec trybu ich przeprowadzania, jak i pryncypiów których dotyka” – podkreślono.

„Dbanie o dzieci, młodzież i wszystkich uczących się przejawiać musi się w trosce o nauczycielki, nauczycieli, dyrekcje szkół, pedagogów i psychologów oraz wszystkich – bez wyjątku – pracowników oświaty. Doświadczenia pandemii, ale także wcześniejsze fundamentalne zmiany przeprowadzone w systemie edukacji, pokazują że pracownicy oświaty w ostatnich latach są jedną z najbardziej poszkodowanych grup zawodowych” – podkreślono.

„Z najnowszych badań wynika, że ponad połowa z nich doświadcza bardzo dużego lub dużego pogorszenia kondycji psychicznej w porównaniu do okresu sprzed COVID-19. Jako jedne z kluczowych obszarów, w których nauczyciele wymagają wsparcia wymieniane są: kompetencje psychologiczne oraz umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Wiemy również, że ponad połowa pracowników oświaty nie ma dostępu do gabinetów psychologicznych” – czytamy.

Komitet zauważa też, że w ostatnich latach obserwujemy niezwykle groźne zjawisko licznego odchodzenia nauczycieli z zawodu.

„Ponad 60 proc. tej grupy zawodowej uważa, że okres pandemiczny znacząco pogorszył postrzeganie ich pracy przez społeczeństwo. To tylko kilka z bardzo wielu sygnałów świadczących o poważnym kryzysie w środowisku szkolnym, a w związku z tym dramatyczną potrzebą wsparcia, instytucjonalnego docenienia i stabilizowania psychospołecznych warunków pracy wszystkich zaangażowanych w system oświaty w Polsce” – wskazał Komitet Dialogu Społecznego KIG.

„Wszelkie projektowane w tym obszarze zmiany powinny być analizowane przez pryzmat dobrostanu pracowników i współpracowników szkoły, a także dzieci i młodzieży oraz kryzysu psychicznego doświadczanego w tych grupach społecznych” – zaznaczają członkowie grupy roboczej ds. dialogu w edukacji KIG.

Pełne stanowisko znajduje się tutaj.

(JK, GN)

List do prezydenta, premiera i parlamentarzystów z obywatelskim apelem o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”

Związek Gmin Wiejskich dołącza do krytyki „lex Czarnek”. „Jesteśmy zbulwersowani zmianami”