List do prezydenta, premiera i parlamentarzystów z obywatelskim apelem o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”

Związek Nauczycielstwa Polskiego wysłał w środę list otwarty do prezydenta, premiera oraz parlamentarzystek i parlamentarzystów w sprawie zmian szykowanych przez szefa MEiN Przemysława Czarnka w oświacie. List – podpisany przez uczestników Obywatelskiego Kongresu Edukacyjnego – publikujemy w całości. Zachęcamy do podpisywania go.

“List powstał podczas Obywatelskiego Kongresu Edukacyjnego.  Każdy, kto identyfikuje się treścią apelu może podpisać się pod Listem otwartym ws. wstrzymania prac nad „lex Czarnek” (prosimy o przesłanie informacji drogą mailową na adres znp@znp.edu.pl). Lista sygnatariuszy będzie aktualizowana” – czytamy na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

***

Warszawa, lipiec 2021 r.

LIST OTWARTY
do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pań i Panów Parlamentarzystów

My, Obywatelki i Obywatele, apelujemy o wstrzymanie niekorzystnych zmian w systemie edukacji planowanych przez Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

Uważamy, że zmiany w ramach „lex Czarnek”:

  • są szkodliwe oraz niekorzystne dla uczniów i uczennic;
  • ograniczą autonomię szkół, dyrektorów oraz nauczycieli i nauczycielek;
  • marginalizują rolę rodziców;
  • pozbawią uczniów możliwości korzystania ze wsparcia i doświadczenia organizacji pozarządowych;
  • obniżą status zawodowy nauczycieli;
  • pogłębią kryzys kadrowy w szkołach i przedszkolach;
  • podporządkują szkoły oraz proces kształcenia kuratorom oświaty;
  • ograniczą rolę samorządów jako organów prowadzących szkoły i przedszkola;
  • prowadzą do centralizacji edukacji;
  • zmierzają w kierunku ideologizacji szkoły – podstaw programowych i całego procesu kształcenia.

W naszej ocenie, skutkiem zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie spadek jakości kształcenia.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele wspólnot lokalnych, samorządów miejskich oraz wiejskich, oświatowych związków zawodowych, kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i nauczycielek, organizacji społecznych, a także społeczności szkół publicznych i niepublicznych oraz jako rodzice i uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się tym zmianom i apelujemy o zaniechanie prac nad całym pakietem zmian w edukacji pod hasłem „lex Czarnek”!

Edukacja jest naszym dobrem wspólnym. Edukacja publiczna jest również dobrem, które wszyscy współfinansujemy, a Obywatelki i Obywatele mają prawo do wyrażenia troski o edukację i oczekują, że będą mieli także wpływ na jej kształt.

My, Obywatelki i Obywatele:

– oczekujemy, że edukacja będzie przedmiotem wspólnej debaty,

– apelujemy o zaniechanie prac nad pakietem edukacyjnych zmian pod hasłem „lex Czarnek”.

Akcja Demokracja
Konrad Ciesiołkiewicz, Komitet Dialogu Społecznego KIG, Zespół ds. dialogu w edukacji.
Damian Cieszewski, uczestnik Obywatelskiego Kongresu Edukacyjnego
Edukacja w Działaniu
dr Gerhard Ermischer, Przewodniczący Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy (President of the Conference of INGOs of the Council of Europe)
Fundacja Edu Tank
Fundacja Naukowa Evidence Institute
Jakub Kocjan, Akcja Demokracja, Studencki Komitet Antyfaszystowski
Dominik Kuc, uczestnik Obywatelskiego Kongresu Edukacyjnego
Szymon Łuczak, uczestnik Obywatelskiego Kongresu Edukacyjnego
NIE dla chaosu w szkole
Obywatele dla Edukacji
Protest z Wykrzyknikiem
Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
Rodzice Mają Głos
Studencki Komitet Antyfaszystowski
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Związek Nauczycielstwa Polskiego

(GN)

Komunikat ZNP:

https://znp.edu.pl/list-otwarty-do-prezydenta-premiera-i-parlamentarzystow-z-apelem-o-wstrzymanie-prac-nad-lex-czarnek/

Obywatelski Kongres Edukacyjny: Czy szkoła przetrzyma groźne pomysły Przemysława Czarnka?