Związek Gmin Wiejskich dołącza do krytyki „lex Czarnek”. „Jesteśmy zbulwersowani zmianami”

Związek Gmin Wiejskich RP ma wiele uwag do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, której celem jest wzmocnienie nadzoru kuratora oświaty. Projekt nowelizujący prawo oświatowe ma stanąć podczas obrad zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 17 sierpnia, a już w kolejnym tygodniu powinien być dyskutowany na samej komisji.

„Na pewno to, co się dzieje oświacie i to, co zawiera projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe, to jest granda w biały dzień…. Oto powrót do systemu z czasów PRL, do centralizacji i politycznego, ręcznego sterowania szkołami” –  mówi m.in w wywiadzie dla „Portalu Samorządowego” Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP.

„Jako związek jesteśmy zbulwersowani proponowanymi zmianami. Jestem przekonany, że tak samo patrzą na nie instytucje niepubliczne, prowadzące szkoły. Wiemy też, jak trudno będzie wytłumaczyć ludziom, że nie wpłyną one na poprawę poziomu nauczania ich dzieci, a raczej na ich obniżenie” – podkreśla.

„Zapisy projektu ustawy czynią z kuratora władzę praktycznie absolutną co do sieci szkolnej, powoływania, oceny i odwoływania dyrektorów placówek (nie tylko zresztą w placówkach publicznych), arkusza organizacji oraz zajęć dodatkowych. Rola organów >>prowadzących<< zostaje sprowadzona do roli płatnika. W procesie oceny projektu ustawy wystosowaliśmy szereg pytań do Ministerstwa w zakresie interpretacji wielu zapisów” – czytamy na stronie Związku Gmin Wiejskich RP.

Pełne stanowisko Gmin Wiejskich znajduje się tutaj.

(JK, GN)

List do prezydenta, premiera i parlamentarzystów z obywatelskim apelem o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”

Prezydenci miast występują przeciwko zmianom planowanym przez MEiN w oświacie. „Zamach na polską szkołę”

“Lex Czarnek” już w konsultacjach