Związek Gmin Wiejskich dołącza do krytyki „lex Czarnek”. „Jesteśmy zbulwersowani zmianami”

Związek Gmin Wiejskich RP ma wiele uwag do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, której celem jest wzmocnienie nadzoru kuratora oświaty. Projekt nowelizujący prawo oświatowe ma stanąć podczas obrad zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 17 sierpnia, a już w kolejnym tygodniu powinien być dyskutowany na samej komisji.