Komunikaty ws. przeziębionych dzieci, ograniczenia dla rodziców, odwołane wycieczki. Tak szkoły reagują na zagrożenie COVID-19

Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa na razie tylko w wyjątkowych przypadkach szkoły i przedszkola zostają zamykane. Placówki oświatowe starają się jednak minimalizować ryzyko związane z COVID-19 poprzez prośby do rodziców by nie wysyłali przeziębionych dzieci na lekcje, odwoływanie zagranicznych wycieczek, czy wprowadzanie zakazu wejść do placówek oświatowych dla rodziców i opiekunów dzieci.