Kontrowersyjny podręcznik do HiT autorstwa prof. Roszkowskiego zatwierdzony przez MEiN

W opublikowanym 1 lipca wykazie książek dopuszczonych do użytku szkolnego pojawił podręcznik dla przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. W ostatnich dniach treści w nim zawarte wzbudzały wiele kontrowersji. Ostatecznie to w gestii nauczycieli pozostanie jednak decyzja, czy podręcznik będzie wykorzystywany na lekcjach szkolnych.