Kontrowersyjny podręcznik do HiT autorstwa prof. Roszkowskiego zatwierdzony przez MEiN

W opublikowanym 1 lipca wykazie książek dopuszczonych do użytku szkolnego pojawił podręcznik dla przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. W ostatnich dniach treści w nim zawarte wzbudzały wiele kontrowersji. Ostatecznie to w gestii nauczycieli pozostanie jednak decyzja, czy podręcznik będzie wykorzystywany na lekcjach szkolnych.

Mowa o 500-stronicowej publikacji „Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979” autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Opis podręcznika w wykazie MEiN znajduje się tutaj.

Rzeczoznawcami podręcznika byli prof. Tadeusz Wolsza, dr Rafał Drabik i mgr Klemens Stróżyński – wynika z opublikowanego wpisu. Przypomnijmy, że polonista Klemens Stróżyński po negatywnej recenzji językowej prof. Grzegorza Ptaszka dostał tydzień temu podręcznik HiT do dodatkowej recenzji. Wystawił mu pozytywną opinię.

Wcześniej prof. Ptaszek napisał m.in, że podręcznik prof. Roszkowskiego „zawiera wiele błędów językowych i nie stanowi wzoru poprawnej polszczyzny oraz nie realizuje wzorcotwórczej dla uczniów funkcji podręcznika”.

Tymczasem spór o zawartość książki Roszkowskiego toczy się już także na prawicy. Miażdżącą recenzję opublikował  na łamach „DGP” konserwatywny publicysta, Piotr Zaremba. Na jego recenzję oburzeniem zareagował Czarnek, a w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja.

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Od 1 września 2022 r. będzie wprowadzany w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Wprowadzony będzie w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Historia i teraźniejszość będzie wprowadzana w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od roku szkolnego 2022/2023, obejmując kolejne roczniki. Docelowo nauczana będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III, a w branżowej szkole I stopnia w klasie I. Jak podaje MEiN, kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość mają nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

(JK, GN)

Fot: MEiN.gov.pl

Dr hab. Michał Bilewicz o lekcjach HiT: Poglądy należy zostawić za drzwiami

Historia i teraźniejszość na maturze

Są kolejne podręczniki do HiT. Przygotowało je WSiP. „Wyważony i rzeczowy obraz społeczeństw po 1945 roku”