Historia i teraźniejszość na maturze

Czy pytanie o przyczyny katastrofy smoleńskiej lub stosunek do feminizmu i gender padnie już niedługo na maturze? Niewykluczone. Maturzyści, którzy w 2026 r. przystąpią do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, będą musieli opanować także materiał z HiT-u

Tak wynika z przedstawionego przez MEiN projektu nowego rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego. Autorzy tego dokumentu wskazali w nim m.in. zakres wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla przedmiotów dodatkowych, z którego przeprowadzany jest egzamin maturalny.

Są kolejne podręczniki do HiT. Przygotowało je WSiP. „Wyważony i rzeczowy obraz społeczeństw po 1945 roku”

Przyszli maturzyści, którzy jako przedmiot dodatkowy wybiorą WOS, będą musieli na egzaminie wykazać się opanowaniem materiału z historii i teraźniejszości na poziomie podstawowym oraz materiału z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

„W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie wskazano, że egzamin maturalny z tego przedmiotu obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres podstawowy dla przedmiotu historia i teraźniejszość oraz zakres rozszerzony dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Podręcznik do HiT jeszcze nie został dopuszczony do użytku, a już wzbudza kontrowersje. „UE lansuje ateizm”

Według MEiN, „zmiany te są wynikiem nowej koncepcji tych przedmiotów zrealizowanej w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia”.

Chodzi o to, że WOS na poziomie podstawowym został zastąpiony przez HiT. WOS funkcjonował więc będzie jedynie na poziomie rozszerzonym. Jak się jednak okazuje uczeń – przygotowując się do matury – zostanie zobowiązany do opanowania także podstawy programowej z HiT.

Podstawa programowa do HiT opublikowana

Egzamin maturalny z WOS w nowej formule (tj. także z podstawy programowej z HiT) ma obowiązywać w przypadku absolwentów liceów od 2026 r., a technikum – od 2027 r. Przystąpią więc do niego uczniowie, którzy trafią do szkół ponadpodstawowych w 2022 r.

Historia i teraźniejszość od września w szkołach. Czarnek podpisał rozporządzenia

HiT ma wejść do szkół ponadpodstawowych już od 1 września 2022 r. i zastąpi WOS na poziomie podstawowym. Przedmiot będzie wprowadzany sukcesywnie, tj. w roku szkolnym 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. W kolejnych latach zmiana obejmie kolejne klasy. Uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach ponadpodstawowych przed rokiem szkolnym 2022/2023, nie będą objęci tą zmianą.

ZNP: Zmiany w podstawie programowej zakładające m.in. powstanie nowego przedmiotu HiT są szkodliwe dla edukacji historycznej i obywatelskiej

Wymiar godzin zajęć przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił:
* liceum ogólnokształcące – klasa I – 2 godziny, klasa II – 1 godzina (łącznie 3 godziny),
* technikum – klasa I – 1 godzina, klasa II – 1 godzina, klasa III – 1 godzina (łącznie 3 godziny),
* branżowa szkoła I stopnia – klasa I – 1 godzina

List otwarty nauczycieli w obronie przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Wymiar godzin historii w zakresie podstawowym z obecnych 8 zostanie zmniejszony do 7 godzin (w cyklu kształcenia). Lekcje historii w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego i technikum będą realizowane do końca pierwszego semestru. Wymiar godzin przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie) w cyklu kształcenia.

Debata w Sejmie na temat HiT. „Nowy przedmiot wywoła bardzo silny ruch przeciw historii”

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość posiadają nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Podręczniki do tego przedmiotu dopiero zostaną opracowane.

Uniwersytet Warszawski, PAN i PTH krytykują propozycje zmian w podstawach w zakresie Historii, HiT i WoS

Jak już pisaliśmy w “Głosie”, podstawa do HiT jest mocno zideologizowana. Koncepcja rozdziału Kościoła od państwa jest przejawem “komunistycznej polityki”, a intelektualną inspiracją “rewolucji seksualnej” w latach 60. był neomarksizm – tego mają dowiedzieć się uczniowie podczas zajęć z tego przedmiotu. W podstawie programowej znajdą się też tematy dotyczące “prześladowań religijnych” na świecie na przykładzie chrześcijan, “kontrowersji ideologicznych na forum instytucji unijnych” oraz “politycznego znaczenia 2005 roku w Polsce” (to wtedy PiS po raz pierwszy przejął w Polsce władzę).

Podstawa programowa do przedmiotu “historia i teraźniejszość”, czyli zbiór obsesji partii Przemysława Czarnka

Nauczycieli czekają też spore zmiany na lekcjach historii, bo podstawa do tego przedmiotu również została silnie zideologizowana. Ministerstwo niemal całkowicie zmieniło fragment podstawy dotyczący celów edukacji historycznej. Z dokumentu możemy się dowiedzieć, że celem będzie teraz “poznawanie prawdy o przeszłości Polski oraz świata” oraz “pozyskanie wiedzy o przeszłości swojego kraju oraz kręgu cywilizacyjnego, do którego od ponad tysiąca lat należy Polska”.

Z Biblią i raportem podkomisji Macierewicza na lekcje historii – jest projekt nowej podstawy programowej zapowiadanej przez Przemysława Czarnka

(PS, GN)