ZNP: Zmiany w podstawie programowej zakładające m.in. powstanie nowego przedmiotu HiT są szkodliwe dla edukacji historycznej i obywatelskiej

ZNP sprzeciwia się pomysłowi MEiN stworzenia nowego przedmiotu historia teraźniejszość, który częściowo zastąpi zajęcia z historii oraz z WOS-u na poziomie podstawowym w szkołach ponadpodstawowych. Planowane zmiany są „pomysłem nieprzemyślanym, niezrozumiałym, a wręcz szkodliwym dla edukacji historycznej i obywatelskiej” młodzieży