Podstawa programowa do HiT opublikowana

Ministerstwo edukacji opublikowało dwa z trzech rozporządzeń dotyczących zmian w podstawie programowej do historii oraz wprowadzenia nowego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych – historia i teraźniejszość

Przypomnijmy, w pierwszych dniach marca br. minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał trzy nowelizacje rozporządzeń:
* w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
* w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,
* w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Dwa pierwsze rozporządzenia zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jedno z nich dostępne jest TUTAJ, a drugie – TUTAJ.

Trzecie rozporządzenie ma zostać opublikowane najpóźniej do 25 marca br.

HiT ma wejść do szkół ponadpodstawowych już od 1 września 2022 r. i zastąpi WOS na poziomie podstawowym. Przedmiot będzie wprowadzany sukcesywnie, tj. w roku szkolnym 2022/2023 w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. W kolejnych latach zmiana obejmie kolejne klasy. Uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach ponadpodstawowych przed rokiem szkolnym 2022/2023, nie będą objęci tą zmianą.

Wymiar godzin zajęć przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił:
* liceum ogólnokształcące – klasa I – 2 godziny, klasa II – 1 godzina (łącznie 3 godziny),
* technikum – klasa I – 1 godzina, klasa II – 1 godzina, klasa III – 1 godzina (łącznie 3 godziny),
* branżowa szkoła I stopnia – klasa I – 1 godzina

(PS, GN)