Uniwersytet Warszawski, PAN i PTH krytykują propozycje zmian w podstawach w zakresie Historii, HiT i WoS

„Przedstawione do konsultacji publicznych zmienione podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów >>Historia<< i >>Wiedza o społeczeństwie<< oraz podstawa programowa do nowego przedmiotu >>Historia i teraźniejszość<<budzą głęboki niepokój Senatu Uniwersytetu Warszawskiego” – czytamy w przyjętej uchwale. Podstawę do nowego przedmiotu skrytykowały wcześniej także m.in. Rada Wydziału Historii UW, Komitet Nauk Historycznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

„Jednostronność prezentacji zagadnień w proponowanych podstawach programowych, ograniczenie roli przedmiotu >>Wiedza o społeczeństwie<<, redukcja treści z zakresu nauk społecznych, realizowanych dotychczas w ramach tego przedmiotu, przy tym drastyczne ograniczenie wiedzy użytkowej, praw podmiotowych i ich realizacji, planowane złamanie zasady chronologicznego wykładu dziejów oraz błędy merytoryczne i metodyczne w tych dokumentach będą miały negatywny wpływ na wiedzę i umiejętności młodego pokolenia” – podkreślono w uchwale senatu UW.

Senat UW zaapelował do kierownictwa MEiN  „o powstrzymanie się od wprowadzania pochopnych zmian w edukacji, która jest
niezwykle wrażliwą sferą życia społecznego”. „Proponowany kształt podstaw programowych doprowadzi do obniżenia poziomu kompetencji uczących się w obszarze tak istotnym jak edukacja obywatelska, może też przyczynić się do zbędnych napięć w szkolnictwie, którego wysoka jakość stanowi narodową rację stanu” – zaznaczono.

Podstawę do nowego przedmiotu skrytykowały wcześniej także m.in. Rada Wydziału Historii UW, Komitet Nauk Historycznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Historycy z PAN zwracają uwagę na to, że propozycje ministra to w rzeczywistości nie zmiana podstawy programowej, a działanie, które wymagałoby napisania podstaw na nowo – powstaje jeden przedmiot (HiT), który ingeruje w treści dwóch już istniejących (historia oraz WoS).

A zdaniem Polskiego Towarzystwa Historycznego przedstawiona podstawa programowa przedmiotu historia i teraźniejszość „nie zrekompensuje braków, które powstaną w wiedzy, umiejętnościach i postawach uczniów kończących szkoły ponadpodstawowe za kilka lat”. Uważają też, że HiT będzie kolejnym przedmiotem, którego podstawa programowa jest wyraźnie przeładowana.

(JK, GN)

Debata w Sejmie na temat HiT. „Nowy przedmiot wywoła bardzo silny ruch przeciw historii”

ZNP: Zmiany w podstawie programowej zakładające m.in. powstanie nowego przedmiotu HiT są szkodliwe dla edukacji historycznej i obywatelskiej

KDS KIG: Wprowadzenie HiT do szkół należy odroczyć. Szkoły potrzebują spokoju i stabilizacji