KRASP nie zostawia suchej nitki na „pakiecie wolnościowym” Czarnka. „Ingeruje w wolność akademicką”

„Wnosimy o wycofanie z dalszego procedowania tzw. Pakietu Wolności Akademickiej, a tym samym pozostawienie środowisku akademickiemu prawa do określania rozwiązań służących ochronie wolności akademickich” – apeluje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pod apelem podpisało się 79 rektorów polskich uczelni.