KRASP nie zostawia suchej nitki na „pakiecie wolnościowym” Czarnka. „Ingeruje w wolność akademicką”

„Wnosimy o wycofanie z dalszego procedowania tzw. Pakietu Wolności Akademickiej, a tym samym pozostawienie środowisku akademickiemu prawa do określania rozwiązań służących ochronie wolności akademickich” – apeluje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pod apelem podpisało się 79 rektorów polskich uczelni.

Chodzi o nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Minister Czarnek twierdzi, że proponowane przez niego zmiany nie będą dotyczyły tylko ochrony naukowców o konserwatywnych poglądach.

Czarnek przedstawił swój „pakiet wolnościowy” dla uczelni wyższych. „Nie tylko dla konserwatystów”

Rektorzy poprosili o opinię na temat pomysłów ministra specjalistów – prawników, filozofów i etyków. Twierdzą, że projekt „ingeruje w wolność akademicką” oraz przyzwala na głoszenie antynauki na uczelniach.

Według nich dotychczasowe rozwiązania prawne zapewniają ochronę wolności akademickiej, a nowe propozycje jej nie zwiększą. Na dodatek pomysły ministra ingerują w autonomię uczelni, a więc same zagrażają wolności akademickiej, a projekt zawiera niedookreślone pojęcia, które „nie mają umocowania w języku prawnym” i mogą dostarczać władzom pretekstu do ingerowania w sprawy uczelni.

Rektorzy jednoznacznie wnoszą więc o wycofanie „Pakietu Wolności Akademickiej”. Rozwiązania przedłożone przez Czarnka są obecnie w fazie konsultacji.

(JK, GN)

Nie cichnie krytyka ministra Czarnka w środowisku naukowym. Protesty przekroczyły granicę

KRASP odpowiada Czarnkowi: Nie ma konieczności tworzenia nowych regulacji dla obrony wolności akademickich