Które dzieci mają mieć pierwszeństwo do przedszkola? MEN opublikowało wytyczne

Ministerstwo edukacji chce, by pierwszeństwo w dostępie do przedszkola miały dzieci m.in. pracowników służby zdrowia. Od 6 maja br. samorządy będą mogły otworzyć przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. Na zorganizowanie opieki placówki te mają w praktyce jeden dzień roboczy.