“Lex Czarnek” przyblokowane przez opozycję. Komisje wznowią prace o 10.30

Prace nad “lex Czarnek” przerwane. Sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej na wniosek opozycji odroczyły prace nad nowelizacją ustawy – Prawo oświatowe, która podporządkowuje szkoły kuratorom oraz ogranicza prawa rodziców w wyborze zajęć dodatkowych dla swoich dzieci