Marcin Zaród: Uczniowie przekazują mi pozytywną energię

Ten rok szkolny jest dla mnie szczególny, i to z trzech powodów: po pierwsze, bo wracam do pracy po rocznej przerwie, po drugie, bo po ponad 20 latach nauczania angielskiego tym razem będę też uczył wychowania fizycznego, a po trzecie, co chyba oczywiste, czeka nas praca w warunkach, które dyktuje pandemia koronawirusa.