Matura 2021. Piątek z językiem angielskim (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) oraz z filozofią

Ponad 170 tys. zdających przystąpiło w piątek 7 maja br. do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ponad 1,5 tys. zmierzyło się natomiast z angielskim na poziomie dwujęzycznym. Zgodnie z harmonogramem CKE w piątek odbył się także egzamin z filozofii na poziomie rozszerzonym.