MEiN opublikowało na swojej stronie raport z prac zespołu do spraw oceny podręczników i podało przykłady „błędów”

Pomimo zgodności podręczników z podstawą programową, niektóre z nich zawierają nieścisłości, a nawet błędy merytoryczne” – czytamy w  komunikacie MEiN po analizie podręczników z historii, języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie. Opublikowany na stronie resortu raport liczy 25 stron. Znalazły się w nim nazwiska ekspertów oceniających podręczniki oraz „mankamenty i postulaty” dotyczące treści.