Takie stawki oferuje MEiN. Znamy projekt nowego rozporządzenia płacowego. Dla dyplomowanego nieco ponad 300 zł

Od 266 do 326 zł brutto – taka podwyżka wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli znalazła się w MEiN-owskim projekcie tzw. rozporządzenia płacowego. ZNP domaga się podwyżek na dużo wyższym poziomie oraz wszczęcia przez ministerstwo edukacji procedury uzgadniania stawek nauczycielskiego wynagrodzenia ze związkami zawodowymi.