Rozmowy MEiN-ZNP. Resort poprawi ocenę pracy i uchyli drzwi do powrotu do szkół nauczycielom na kompensówkach

Jest duża szansa na spełnienie trzech postulatów ZNP, w tym umożliwienie pracy w szkole większej grupie nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne oraz odbiurokratyzowanie nowej oceny pracy nauczycieli – taki wniosek można wyciągnąć po dzisiejszych rozmowach związkowców z kierownictwem MEiN. Rozmowy o m.in. podwyżkach i większych nakładach na oświatę będą kontynuowane.