Rozmowy MEiN-ZNP. Resort poprawi ocenę pracy i uchyli drzwi do powrotu do szkół nauczycielom na kompensówkach

Jest duża szansa na spełnienie trzech postulatów ZNP, w tym umożliwienie pracy w szkole większej grupie nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne oraz odbiurokratyzowanie nowej oceny pracy nauczycieli – taki wniosek można wyciągnąć po dzisiejszych rozmowach związkowców z kierownictwem MEiN. Rozmowy o m.in. podwyżkach i większych nakładach na oświatę będą kontynuowane.

W środę przedstawiciele ZNP po raz kolejny spotkali się z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. To kontynuacja rozmów z 9 listopada, gdy poruszono temat m.in. nauczycielskich wynagrodzeń, umożliwienia powrotu do pracy w szkole osobom pobierającym świadczenie kompensacyjne oraz biurokracji, jaką wywołały ostatnie zmiany w ocenie pracy. Tym razem MEiN poszerzyło formułę spotkania zapraszając na nie także przedstawicieli oświatowej “Solidarności” i Forum Związków Zawodowych.

ZNP domaga się dodatku inflacyjnego dla nauczycieli. Rozmowy strony związkowej z MEiN

Jak się dowiedzieliśmy, ministerstwo edukacji i ZNP są bliskie porozumienia co do realizacji trzech postulatów Związku:
* umożliwienia powrotu do pracy w szkole większej grupie nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne
* zmian w nowej ocenie pracy nauczycieli, która zastąpi punktację za kryteria innym rozwiązaniem
* wykreślenia z algorytmu podziału subwencji oświatowej wskaźnika Di, który pozwalał samorządom na prywatyzację szkół i placówek oświatowych.

Według wstępnych ustaleń, do pracy w szkołach, w których uczą się dzieci ukraińskie, dopuszczeni mogą zostać nie tylko nauczyciele języka polskiego, ale wszystkich innych przedmiotów do tej pory przebywający na “kompensówkach”.

Według obowiązujących od 1 września 2022 r. nowych zasad oceny pracy, nauczyciele muszą spełniać opisane w rozporządzeniu kryteria, za co otrzymują punkty na skali 0-5 punktów (jedno kryterium natomiast na skali 0-30 punktów). ZNP udało się przekonać resort edukacji, że system ten powoduje rozrost szkolnej biurokracji, ponieważ nauczyciele wrócili do kolekcjonowania segregatorów z zaświadczeniami i innymi dokumentami pomagającymi im w walce o jak najwyższą punktację. MEiN najprawdopodobniej zastąpi punktację zasadą “zdał-nie zdał”.

Likwidacji wskaźnika Di w algorytmie podziału subwencji oświatowej ZNP domaga się od 8 lat. To wskaźnik, który pozwala samorządom prywatyzować szkoły oraz legalizuje łamanie przez samorządy prawa oświatowego poprzez pozbywanie się wszystkich szkół na swoim terenie. Ministerstwo edukacji zgodziło się na wykreślenie z algorytmu wspomnianego wskaźnika.

Dużą część dzisiejszego spotkania poświęcono nauczycielskim wynagrodzeniom i podwyżkom. Przypomnijmy – rząd zapisał w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. podwyżkę w wysokości 7,8 proc., ZNP domaga się natomiast minimum 20-procentowego wzrostu płac. Związek wystąpił też dziś do Przemysława Czarnka z postulatem wypłaty nauczycielom dodatku inflacyjnego. Obie strony mają na ten temat rozmawiać na kolejnym spotkaniu.

– Rozmowy były o tyle ważne, ponieważ pokazały, że ZNP składając swoje propozycje nie trafia w próżnię. Dotyczą one istotnych problemów ważnych dla edukacji. Jeżeli MEiN podejmuje działania na rzecz ich realizacji, to mamy tym większe poczucie satysfakcji i zadowolenia – podsumował dzisiejsze rozmowy prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Odpowiadamy na problemy środowiska nauczycielskiego i znajduje to zrozumienie w resorcie edukacji. Ministerstwo widzi te problemy i na nie reaguje – dodał.

– Z przedstawicielami związków zawodowych rozmawialiśmy na tematy dotyczące świadczeń kompensacyjnych, oceny pracy nauczycieli oraz podziału subwencji oświatowej. W każdym z tematów znaleźliśmy punkty wspólne. To było merytoryczne spotkanie – ocenił wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.

– Będziemy proponowali zmianę przepisów dotyczącą pewnego rozszczelnienia świadczeń kompensacyjnych. To w kontekście zatrudniania nauczycieli w szkołach, gdzie są uczniowie ukraińscy, a także objęcia tym świadczeniem tych grup nauczycieli, którzy dotąd ze świadczenia nie mogli korzystać. W przypadku oceny pracy nauczycieli będziemy rozmawiali o szczegółach rozporządzenia, być może dokonamy tam pewnych zmian dotyczących sposobu oceny pracy nauczycieli. Aczkolwiek pozostawimy kryteria, które będą obowiązywały we wszystkich szkołach i placówkach. Będzie także korekta sposobu naliczania subwencji oświatowej biorąca pod uwagę samorządy, w których nie ma albo żadnej szkoły samorządowej albo nie ma uczniów. Dobrze, że związki zawodowe zwróciły na to uwagę – dodał.

W dzisiejszych rozmowach brała udział delegacja ZNP w składzie: prezes Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG: Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Urszula Woźniak.

Więcej na ten temat – w kolejnym numerze “Głosu”.

(PS, GN)