MEiN wycofa się z pomysłu pozwalającego kuratorom zdominować konkursy na dyrektorów?

Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział wycofanie się jego resortu z przepisu w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe (tzw. lex Czarnek), który zwiększał liczbę przedstawicieli kuratora w komisjach konkursowych na dyrektorów