MEN chce zmienić Kartę. Drakońskie przepisy dyscyplinarne przejdą do historii?

Dyrektor nie będzie musiał wysyłać do rzecznika dyscyplinarnego skargi na nauczyciela, jeżeli “okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia (…) czynu” naruszającego prawa i dobro dziecka – tak zakłada przedstawiony przez MEN projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Dziś dyrektor ma obowiązek przesyłać rzecznikowi wszystkie skargi, nawet najbardziej absurdalne