MEN: Nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Samorządy nie mogą obcinać „ramówek”

Zajęcia w ramach kształcenia zdalnego nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed pandemią tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin – podkreśliło ministerstwo edukacji w opinii dotyczącej wynagradzania nauczycieli i pracowników oświaty. To oznacza, że dyrektorzy nie mogą ograniczać godzin przewidzianych w „ramówkach”