Minimalne stawki wynagrodzenia. 4 grudnia spotkanie ministra Piontkowskiego z oświatowymi związkami zawodowymi

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski spotka się 4 grudnia z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty. Głównym tematem spotkania ma być projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które mają obowiązywać od stycznia 2020 r.