„Minister Czarnek przywraca godzinę karcianą”. ZNP negatywnie opiniuje zmiany w KN, które dotyczą nie tylko awansu

Pensja poniżej płacy minimalnej nie będzie zachętą do pracy dla młodego nauczyciela – podkreślił Sławomir Broniarz, prezes ZNP, komentując zmiany m.in. w awansie zawodowym nauczycieli, proponowane przez MEiN. Poinformował, że Związek negatywnie opiniuje ministerialny projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, podtrzymując tym samym stanowisko prezentowane przez ZNP podczas prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.