Nasz patronat. Fundacja na rzecz Wielkich Historii ruszyła z konkursem „Śladami Bohaterów Armii Krajowej”

Fundacja na rzecz Wielkich Historii ogłosiła nowy konkurs, który nosi nazwę “Śladami bohaterów Armii Krajowej”. Jest to konkurs skierowany do młodych ludzi, którzy pod przewodnictwem nauczyciela, rodzica tworzyć będą projekt, w którym opiszą odnalezione ślady (miejsca, osoby) polskiego ruchu oporu z ich lokalnej przestrzeni. Głos Nauczycielski jest patronem medialnym wydarzenia.