Nauczycielom należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Związek interweniuje. MEN i kuratorzy reagują

Przepisy nie przewidują „redukcji” wymiaru zajęć edukacyjnych w związku z pandemią, a nauczycielom należy się wynagrodzenie także za godziny ponadwymiarowe – uważa MEN. Po interwencjach ZNP na pomysły obcinania nauczycielom godzin, a co za tym idzie, także wynagrodzenia, reagują kuratorzy.