Nauczycielski Komitet Obrony Narodowej. Związek w obronie granic odrodzonej II Rzeczypospolitej

W grudniu 1920 r. nauczycielka K. Malinowska ze Starej Wsi przekazała wraz ze uczniami 110 marek na gwiazdkę dla żołnierzy polskich. Żołnierze otrzymali też paczki żywnościowe, a rodziny poległych – zapomogi na święta. Wsparcie organizował Nauczycielski Komitet Obrony Narodowej.