„Nie będziemy cicho nad tą trumną”. Przed Sejmem odbył się protest przeciwko lex Czarnek

„Wolna szkoła, nie partyjna!”, „Solidarność z nauczycielami!” – skandowali w środę pod Sejmem uczniowie, nauczyciele, rodzice i aktywiści. Przynieśli też trumnę, w której pogrzebana ma zostać polska edukacja jeśli Sejm zgodzi się na uchwalenie projektu nowelizacji wzmacniającej rolę kuratorów oświaty, czyli tzw. lex Czarnek.