„Nie będziemy cicho nad tą trumną”. Przed Sejmem odbył się protest przeciwko lex Czarnek

„Wolna szkoła, nie partyjna!”, „Solidarność z nauczycielami!” – skandowali w środę pod Sejmem uczniowie, nauczyciele, rodzice i aktywiści. Przynieśli też trumnę, w której pogrzebana ma zostać polska edukacja jeśli Sejm zgodzi się na uchwalenie projektu nowelizacji wzmacniającej rolę kuratorów oświaty, czyli tzw. lex Czarnek. 

Zgromadzeni manifestowali ze zniczami, dzwonkami i czerwonymi ekierkami czyli symbolami Wolnej Szkoły.  Sławomir Broniarz, prezes ZNP apelował, by nie dać się zwieść zapowiedziom szefa MEiN o wycofaniu z projektu przepisu, który zwiększał liczbę przedstawicieli kuratora w komisjach konkursowych na dyrektorów, bo on nie zmienia ducha lex Czarnek.

Ze sceny odczytano list otwarty 15-tu Nauczycieli Roku, którzy apelują do Sejmu o odrzucenie lex Czarnek. 

„W związku ze złożeniem w Sejmie ustaw dotyczących zmian w edukacji i skierowaniem ich do prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz planem szybkiego procedowania mimo protestów wielu środowisk nauczycielskich, uczniowskich i rodzicielskich, organizacji społecznych oraz samorządów, jako Nauczyciele Roku wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pomysłów” – czytamy m.in w liście.  

„Uważamy je za niebezpieczne dla funkcjonowania publicznej edukacji opartej na kulturze dialogu, relacjach interpersonalnych i poszanowaniu różnych punktów widzenia” – podkreślają.

„Nie chcemy szkoły opartej na strachu. Nie zgadzamy się na ograniczenia wolności i autonomii, bez których nie ma miejsca na rozwój i kreatywne działania. Nie negujemy konieczności zmian w edukacji, ale przyjmowanych w dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami procesu edukacji i poprzedzonych realnymi konsultacjami społecznymi. Powinny to być jednak zmiany nastawione na podniesienie jakości nauczania i wychowania, usprawniające kierowanie szkołą przez dyrektorów, pozwalające na wzmocnienie pozycji rodziców w współzarządzaniu placówkami oświatowymi.” – napisali.

Pełną treść listu można przeczytać na Facebooku Dariusza Martynowicza, Nauczyciela Roku 2021 tutaj.

Również na FB Głosu Nauczycielskiego zamieściliśmy list Nauczycieli Roku. Natomiast relację live ze środowej manifestacji można obejrzeć na profilu Doroty Łobody – tutaj. 

Więcej na temat wydarzenia w najbliższym Głosie Nauczycielskim.

(JK, GN)

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Żegnamy 2021 r. - kolejny bardzo trudny dla nas wszystkich. Nauczycielu, co było Twoim zdaniem, najgorsze, najtrudniejsze w mijającym roku dla edukacji? (można wybrać 2 odpowiedzi)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

 

MEiN wycofa się z pomysłu pozwalającego kuratorom zdominować konkursy na dyrektorów?

W środę o godz. 17.00 manifestacja przeciwko lex Czarnek. PiS odroczył procedowanie projektu ustawy, ale tylko o tydzień