Niektóre samorządy idą w ślady Łodzi i badają nauczycieli na obecność koronawirusa. Problemem jest brak środków

Władze Torunia i Słupska podjęły decyzję, by pracownikom żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych zostały wykonane testy immunologiczne mające potwierdzić bądź wykluczyć obecność przeciwciał koronawirusa. Inne samorządy rozważają taką możliwość, ale problemem jest brak środków finansowych. Oczekują więc na działania rządu w tej sprawie.