NIK o kształceniu cudzoziemców w Polsce. Liczba zagranicznych studentów rośnie, ale i tak jesteśmy w tyle państw OECD

Coraz więcej osób spoza Polski chce studiować w naszym kraju. W roku akademickim 2019-2020 studiowało ponad 77 tys. osób, a od roku akademickiego 2016-2017 liczba studentów cudzoziemców wzrosła o 27 proc. Mimo tego wciąż wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni w Polsce jest jednym z najniższych w krajach OECD. NIK ocenia, że mało realne jest osiągnięcie w roku 2021 zaplanowanej w rządowych dokumentach liczby 100 tys. studiujących cudzoziemców. Z … Czytaj dalej NIK o kształceniu cudzoziemców w Polsce. Liczba zagranicznych studentów rośnie, ale i tak jesteśmy w tyle państw OECD