NIK o nowym podejściu do indywidualizacji nauczania dzieci. „Szkoły nie wykorzystały możliwości”

„Zmiany w Prawie oświatowym, wprowadzone w latach 2017-2018, oznaczały  nowe podejście do indywidualizacji nauczania. Jednak szkoły nie wykorzystały w pełni tych możliwości. Nowych form pomocy nie wprowadzono właściwie w prawie 40 proc. szkół objętych kontrolą. Z kolei dotychczasowe nie zawsze realizowano prawidłowo” – podkreśla Najwyższa Izba Kontroli.