NIK: Zmiany w oświacie „nierzetelnie przygotowane i wprowadzone”

Minister edukacji narodowej w latach 2016–2018 nierzetelnie przygotowała i wprowadziła zmiany w systemie oświaty – oceniła Najwyższa Izba Kontroli w sprawozdaniu ze swojej działalności za 2019 r.