Obchodzimy 114. rocznicę powstania ZNP. Takie były tradycje Związku

114 lat temu, 1 października 1905 r.,  powstał na tajnym zjeździe w Pilaszkowie Związek Nauczycieli Ludowych, który dał początek Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Związek utworzyli nauczyciele ludowi, którzy podjęli walkę z rosyjskim zaborcą, walkę o prawo polskich dzieci do nauki w języku polskim. Byli garstką konspiratorów, który rzucili wyzwanie wrogiej potędze, Imperium Rosyjskiemu, bo chcieli uczyć … Czytaj dalej Obchodzimy 114. rocznicę powstania ZNP. Takie były tradycje Związku