Oblany test. Marnowane środki, nietrafione projekty, błędy w arkuszach – NIK o egzaminach

Ogromne pieniądze wydawane na system egzaminów zewnętrznych są w dużej mierze marnowane. Także z powodu ostatniej reformy w oświacie. Do takich ustaleń doszła Najwyższa Izba Kontroli. We wnioskach z kontroli Izba rekomenduje podwyższenie progu zdawalności egzaminów wynoszącego dziś 30 proc. pkt.