Oczekuję szkoły otwartej. Piotr Wanat: Nie rezygnujemy z oceniania, lecz z ocen tradycyjnych

Oczekuję szkoły autonomicznej, z większym zaufaniem i z takim zrozumieniem, że pracują w niej ludzie nieprzypadkowi. Oczekuję szkoły wolnej od ideologii, tolerancyjnej, otwartej, pogodnej. Szkoła jest przecież wiernym odbiciem i odzwierciedleniem naszego społeczeństwa. Mamy w szkole 800 uczniów. I przecież mienią się oni różnymi barwami.