Od 23 października br. protest włoski. Tak zdecydował ZG ZNP

Decyzję o kontynuowaniu Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty – w formie protestu włoskiego – podjął 22 października br. Zarząd Główny ZNP. Protest polega na niewykonywaniu przez nauczycieli pozastatutowych zadań w szkole/przedszkolu/placówce. Umownie nazwano tę akcję protestem włoskim. Udział w nim jest dobrowolny, a sama akcja jest bezterminowa i ma trwać wiele miesięcy.