Od czwartku obowiązują nowe zasady funkcjonowania uczelni wyższych

Różne gremia działające na uczelniach muszą mieć tak zorganizowaną pracę, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich członków – wynika z nowelizacji rozporządzenia MNiSW, które w środę podpisał szef resortu nauki Jarosław Gowin, a które dzisiaj wchodzi w życie.