Od czwartku obowiązują nowe zasady funkcjonowania uczelni wyższych

Różne gremia działające na uczelniach muszą mieć tak zorganizowaną pracę, aby nie było konieczne bezpośrednie spotykanie się ich członków – wynika z nowelizacji rozporządzenia MNiSW, które w środę podpisał szef resortu nauki Jarosław Gowin, a które dzisiaj wchodzi w życie.

Rozporządzenie to nowelizacja innego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W informacji zamieszczonej na stronie internetowej resort nauki przypomina, że do 10 kwietnia pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

„Podkreślamy natomiast, że w uczelniach musi być zapewniona obsługa finansowa, w tym związana np. z wypłatą wynagrodzeń, obsługą specjalistycznych laboratoriów, opieką nad zwierzętami, funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. Również realizacji zadań związanych z systematycznym aktualizowaniem danych w systemie POL-on, które są niezbędne do podziału subwencji oraz przeprowadzenia w 2021 r. ewaluacji jakości działalności naukowej. Tam gdzie to możliwe, praca powinna być świadczona w sposób zdalny” – czytamy na stronie resortu.

Ministerstwo Nauki poinformowało też, że uczelnie mogą zostać zwolnione z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.Jeśli uczelnia zamawia towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, może zostać wyłączona ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych” – zaznaczono w komunikacie.

Więcej można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: MNiSW.gov.pl

Rok akademicki zostanie przedłużony?