Od dziś niektórzy nauczyciele mogą się przetestować

Od dziś nauczyciele klas I-III, ale także nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych, mogą się bezpłatnie przebadać na obecność koronawirusa. Niestety MEiN wykluczyło z badania pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkoli