Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty apeluje do premiera o wzmocnienie kadr w przedszkolach

W obliczu kryzysowej sytuacji edukacji przedszkolnej, zagrożenia brakiem kadry pedagogicznej i administracyjnej, zwracamy się z apelem o pilne zmiany postępowania państwa w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych – czytamy w liście otwartym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do premiera i ministra edukacji oraz nauki.