Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty apeluje do premiera o wzmocnienie kadr w przedszkolach

W obliczu kryzysowej sytuacji edukacji przedszkolnej, zagrożenia brakiem kadry pedagogicznej i administracyjnej, zwracamy się z apelem o pilne zmiany postępowania państwa w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych – czytamy w liście otwartym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do premiera i ministra edukacji oraz nauki.

Przedszkola i zerówki to jedyne obecnie placówki oświatowe nadal otwarte pomimo epidemii i zamknięcia podstawówek i szkół średnich. Jak wynika z apelu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do premiera i ministra edukacji narodowej, przedszkola są na krawędzi kryzysu kadrowego. Potrzebne są więc zmiany, by zapewnić bezpieczny pobyt w tych placówkach zarówno dzieciom, jak i wychowawcom.

OSKKO rekomenduje wprowadzenie bezpiecznych limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w świetlicach szkolnych oraz wprowadzenia zasady pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie rodziców pracujących poza domem.

Dyrektorzy domagają się pilnego zapewnienia sprzętu do transmisji zajęć, pilnego powrotu do prac nad nowoczesną i wydajną platformą edukacji zdalnej, potrzebnej także szkołom, zapewnienia środków finansowych na zastępstwa za co dzień ubywających nauczycieli.

„Zgadzamy się z potrzebą uczęszczania dzieci do przedszkoli, ale w takim razie musimy mieć pracowników. Nawet spodziewane zamknięcie wszystkich placówek oświatowych kiedyś się skończy i nadal ten problem pozostanie nierozwiązanym”- podkreślono w apelu.

OSKKO opowiada się za zaangażowaniem studentów kierunków pedagogicznych do pomocy w opiece i kształceniu w przedszkolach, w ramach praktyk i wolontariatu, apeluje o zapewnienie środków ochrony i objęcie kadry przedszkoli pracującej bezpośrednio z dziećmi, testami na zakażenie wirusem COVID-19 oraz zapewnienie świetlicy dzieciom z oddziałów przedszkolnych w szkołach.

„Zapomniano o potrzebach tych dzieci, muszą one gdzieś czekać na rodziców. Należy zmienić na czas epidemii stan prawny w tym zakresie” – podkreślono.

(JK, GN)

MEN, MZ i GIS przygotowały wytyczne dla świetlic szkolnych. W przedszkolach obowiązują wytyczne z 25 sierpnia