Okręg Łódzki ZNP: „Nie ma naszej zgody na ograniczanie praw obywatelskich nauczycieli i uczniów”

„Okręg Łódzki ZNP wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratoriów Oświaty o wyciąganiu konsekwencji wobec uczniów i nauczycieli biorących udział w protestach i manifestacjach. Sugestie jakoby nauczyciele nawoływali i zachęcali uczniów do udziału w zgromadzeniach są próbą wywierania presji i zastraszania środowiska oświatowego” – czytamy w stanowisku łódzkiego ZNP.