Okręg Łódzki ZNP przygotował film przedstawiający zagrożenia związane z reformą kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

MEN przygotowuje rewolucję w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pod eufemistycznym hasłem „Edukacja dla wszystkich”. Poważne zmiany czekają nie tylko szkoły specjalne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ale również szkoły ogólnodostępne i cały system oświaty. Okręg Łódzki ZNP przygotował film przedstawiający zagrożenia związane z reformą pt. „Stop reformie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.