Pandemia. MEiN rekomenduje by nie wysyłać na zdalne nauczanie uczniów, którzy nie zostali skierowani na kwarantannę

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że zmienione zostały rekomendacje, dotyczące nauki zdalnej i stacjonarnej. Od teraz to dyrektor będzie mógł podjąć decyzję, czy zaszczepiony uczeń, niebędący na kwarantannie, ani w izolacji, może uczęszczać na zajęcia w budynku szkoły.