Piotr Gościniak, członek ZG ZNP: Walczymy o utrzymanie prawa do urlopu zdrowotnego w kontekście emerytury stażowej. Chcemy rozszerzenia świadczeń kompensacyjnych

Widać otwartość MEN na propozycje partnerów społecznych. Można odnieść wrażenie, że jest wola zrealizowania części naszych postulatów, a więc generalnie wrażenia po tym spotkaniu są pozytywne. Delegacja ZNP szła na to spotkanie z jednym pilnym postulatem, czyli koniecznością rozwiązania problemu urlopów dla poratowania zdrowia w kontekście tzw. emerytur stażowych, które będą obowiązywać od 1 września … Czytaj dalej Piotr Gościniak, członek ZG ZNP: Walczymy o utrzymanie prawa do urlopu zdrowotnego w kontekście emerytury stażowej. Chcemy rozszerzenia świadczeń kompensacyjnych