Piotr Gościniak, członek ZG ZNP: Walczymy o utrzymanie prawa do urlopu zdrowotnego w kontekście emerytury stażowej. Chcemy rozszerzenia świadczeń kompensacyjnych

Widać otwartość MEN na propozycje partnerów społecznych. Można odnieść wrażenie, że jest wola zrealizowania części naszych postulatów, a więc generalnie wrażenia po tym spotkaniu są pozytywne. Delegacja ZNP szła na to spotkanie z jednym pilnym postulatem, czyli koniecznością rozwiązania problemu urlopów dla poratowania zdrowia w kontekście tzw. emerytur stażowych, które będą obowiązywać od 1 września – mówi Głosowi Nauczycielskiemu Piotr Gościniak, członek ZG ZNP, uczestnik pierwszego spotkania grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli. Postulatów zgłoszonych przez Związek było więcej. Czym zakończyło się spotkanie i jakie są szanse na realizację postulatów Związku?

Piotr Gościniak, członek ZG ZNP, komentuje dla Głosu Nauczycielskiego:

– Widać otwartość MEN na propozycje partnerów społecznych. Można odnieść wrażenie, że jest wola zrealizowania części naszych postulatów, a więc generalnie wrażenia po tym spotkaniu są pozytywne. Delegacja ZNP szła na to spotkanie z jednym pilnym postulatem, czyli koniecznością rozwiązania problemu urlopów dla poratowania zdrowia w kontekście tzw. emerytur stażowych, które będą obowiązywać od 1 września.

Proponowaliśmy, żeby zmodyfikować brzmienie art. 73 ust 2. KN, który mówi o urlopach dla poratowania zdrowia przez doprecyzowanie, że w tym przepisie chodzi o powszechną emeryturę. Dopisanie do tego artykułu jednego słowa – „powszechnej” – wyeliminowałoby problem korzystania z urlopu zdrowotnego przez nauczycieli, którzy spełnią warunki do otrzymania emerytury stażowej.

Inna centrala związkowa zgłosiła pomysł likwidacji art. 88a KN, dotyczący wcześniejszych emerytur stażowych. To rozwiązanie poparło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W sprawie ewentualnych zmian kluczowe będą uzgodnienia międzyresortowe, to czy poszczególnym resortom uda się wypracować wspólny punkt widzenia. Niestety na czwartkowym spotkaniu grupy roboczej nie było nikogo z Ministerstwa Finansów, którego głos może być najważniejszy.

Przeszkodą nie do przeskoczenia są niestety terminy. Do 1 września br. MEN nie jest w stanie przeprowadzić projektu realizującego nasze postulaty. A więc w praktyce być może niektórzy nauczyciele na kilka miesięcy stracą prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, ale szybko powinni je odzyskać.

Generalnie zależy nam na uporządkowaniu spraw emerytalnych nauczycieli. Pocieszające jest to, że np. przedstawicielka jednego z departamentów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bardzo pozytywnie odnosiła się do pomysłów strony związkowej.

Drugim ze zgłoszonych przez nas postulatów jest możliwość przedłużenia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego tak, aby ono nie wygasło w 2032 r. i żeby kolejne roczniki mogły z niego korzystać. I tutaj też przedstawicielka MRPiPS bardzo pozytywnie odniosła się do tej propozycji. Przypomnę, że świadczenie kompensacyjne jest pomysłem zgłoszonym przez ZNP, a więc zależy nam na jego rozszerzeniu na kolejne roczniki nauczycieli.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Nauczycielu, jak zamierzasz spędzić w tym roku wakacyjny urlop?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Kolejnym naszym postulatem jest wyrównanie odpraw emerytalnych, bo dzisiaj są one różne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Po 20 latach pracy pracownicy administracji i obsługi otrzymują sześć miesięcznych wynagrodzeń, a nauczyciele tylko trzy. Ten postulat może nie odbił się jakimś wyraźnym echem w wypowiedziach przedstawicieli strony rządowej, ale poparły go inne centrale związkowe, więc jest to dobry prognostyk na przyszłość.

MEN odniesie się do zgłoszonych przez nas postulatów na piśmie. Druga tura rozmów odbędzie się najprawdopodobniej na początku września, konkretny termin ma zostać dopiero ustalony.

(Not. JK)

Fot. Archiwum prywatne

W MEN odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli

ZNP: 4 lipca w MEN odbędzie się posiedzenie grupy roboczej ds. emerytur nauczycieli